תודה על התרומה. 💕

אנו מאחלים לך החלמה קרובה והצלחה.

בקרוב נפרסם את הפרטים

גלילה למעלה

רוצים להיות שותפים ל"תורמים חיים"?

תמיכה בפעילות שלנו, תביא עוד תורמי כליה שיצילו חיים.

*התרומה מוכרת עפ״י סעיף 46 לצורכי מס