972-545360729

התקשרו עכשיו

972-545360729

שלחו הודעה

תרומת כליה - התנהלות מול הרשויות

כל תורם זכאי למספר הטבות :

המדינה ומשרד הבריאות מנסים להגן על התורם ככל האפשר הן מבחינה רפואית-בריאותית והן מבחינה כלכלית. 
תורמי כליה זכאים למספר זכויות שנועדו לפצות על חלק מההוצאות וההפסדים שעלולים להיגרם להם בגין אובדן ימי העבודה בימים שלאחר הניתוח. 

החזר בגין אבדן ימי עבודה :

 החזר בגין אבדן השתכרות בסכום השווה לתגמול המשולם על-ידי המוסד לביטוח לאומי לאדם המשרת במילואים בעד תקופה של ארבעים ימים.
על מנת לקבל את ההחזר עבור ימי העבודה שלא עבדת, יש לצרף מספר דברים לבקשה אותה אתה מגיש למשרד הבריאות:
1. אישור מעסיק חתום על ידי המעביד ו-3 תלושי שכר אחרונים.
עבור עצמאיים, יש להעביר שומה של השנה הקודמת לתרומה, אישור פקיד שומה על ניכוי מס, פרטי חשבון וצ'ק המסומן כמבוטל או אישור ניהול חשבון.
2.צילום תעודת זהות וספח.
את הטפסים יש למלא ולא לשכוח לחתום.
ניתן להעביר את הטפסים ידנית למרכז להשתלות או לשלוח בדואר רשום.
כעבור יומיים תקבלו אישור למייל ממשרד הבריאות על הסכום המשולם.
עם האישור יש לגשת למס הכנסה לביצוע תיאום מס.
לאחר שקיבלתם את האישור, שלחו אותו לאסנת מהמרכז להשתלות.

חשוב להעביר עד ה 15- לחודש על מנת לקבל את התשלום בתחילת החודש העוקב. 
 
במידה וישנן שאלות ניתן לפנות ישירות אל אסנת 
בטלפון: 03-6061742
 

החזרי נסיעות :

החזר נסיעות – בסכום אחיד וקבוע של 2,708 ש"ח ללא צורך בהגשת קבלות. 
חשוב למלא את הטופס שנמצא באתר תחת "פיצוי תורמים חיים".
גם כאן חשוב לוודא שצירפתם צ'ק המסומן כמבוטל או אישור ניהול חשבון.

החזרים על ביטוחים רפואיים :

 החזר לביטוח רפואי ופרטי ושב"ן – החזר בשווי של עד 60 ש"ח בחודש לתקופה של 60 חודשים, בכפוף להצגת הפוליסה וקבלות המעידות על רכישת הביטוח.
ההחזר יחול רק לאחר התרומה.
החזר על ביטוח אבדן כושר עבודה – החזר בשווי של עד 206 ש"ח בחודש לתקופה של עד 60 חודשים, בכפוף להצגת הפוליסה וקבלות המעידות על רכישת הביטוח.
החזר בביטוח חיים – החזר בשווי של עד 130 ש"ח לתקופה של 60 חודשים, בכפוף להצגת הפוליסה וקבלות המעידות על רכישת הביטוח.
טיפולים פסיכולוגיים – החזר בגין חמישה טיפולים בשווי של עד 434 ש"ח לטיפול, בכפוף להצגת קבלות המעידות על ביצוע הטיפול ובכפוף לכך שהטיפולים ייערכו בתקופה של עד 48 חודשים לאחר התרומה.
שימו לב, מדובר רק על פסיכולוגים מורשים.
חופשת החלמה – החזר בגין חופשה בבית מלון לתקופה של שבעה ימים רצופים בשווי של עד 542 ש"ח ליום, בכפוף להצגת קבלות ובכפוף לכך שהחופשה תיערך בתקופה של עד 90 ימים לאחר ביצוע התרומה.
פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות – בהתאם לתקנות ביטוח בריאות ממלכתי תשע"ב 2012- , תורם שתרם בישראל, בחייו, איבר לנתרם שהוא תושב ישראל, יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות ממלכתי ( כמשמעותם בסעיף 14 לחוק ) לתקופה של 36 חודשים החל מתחילת השנה הראשונה שלאחר השנה שעבר בה את הניתוח לתרומת האיבר.
תקבלו בדואר מביטוח לאומי טופס דיווח על תשלומי ביטוח בריאות ששולמו במהלך השנה המלאה לאחר התרומה, אותו תצטרכו להעביר למעסיק למילוי.
לדוגמה: אם תרמתם כליה באוקטובר 2014 , המועד הראשון בו תגישו את הדו"ח יהיה סוף שנת 2015 .
לאחר שתמלאו ותעבירו לביטוח לאומי את הטופס, חשבונכם יזוכה בסכום ששולם עבורכם.
 
את כל הטפסים להחזרים הנ"ל אפשר למצוא באתר משרד הבריאות בכתובת:
אשת הקשר במשרד הבריאות בכל נושא ההחזרים היא אסנת,
בטלפון 03-6061742 
במידה ואתם נתקלים בבעיה ניתן לפנות גם אלינו לעזרה.
 

כיסוי ביטוחי לתורם כליה :

יחס חברות הביטוח לתרומת כליה היא שאלה חשובה שעולה בתהליך תרומת כליה .
להלן מספר נקודות חשובות:
1 .1 ככל שאדם תרם כליה, הרי אין מדובר באירוע ביטוחי ולא ניתן לקבל לגביו פיצוי/תשלום מחברת הביטוח. בשל כך נוצרה התכנית לפיצוי תורמים חיים שכוללת את כל הכיסוי לתקופת ההשתלה ולאחריה ( פירוט בעמודים 20-23 ).
2 .2 תרומת כליה אינה כלולה ברשימת הנושאים המוחרגים בפוליסה ולכן מי שתורם כליה יוכל לתבוע בנושא הכליה האחת הנותרת בעתיד.
3 .3 לגבי הצטרפות לביטוח תוך ידיעה מראש כי אתה עומד לתרום כליה:
כאן עלול לצוף עניין חוסר תום לב לאורה בניהול המשא ומתן, עדיין ככל שאין שאלות ספציפיות על החמרה עתידית בסיכון, בתי המשפט נוטים לראות את תנאי הפוליסה (ההסכם) לחובת המנסח, קרי, ברצות חברת הביטוח, עליה להגדיר במפורש ומראש גם סוגיה זו.
4 .4 גם ידיעה מראש על כוונה לתרום כפי הנראה לא תהווה עילה לחברות הביטוח לסרב לכסות תביעה על החמרה עתידית.
 
חשוב לדעת: כשם שמבצעים בדיקות רפואיות רבות למועמד לתרומת כליה שמטרתן להגן שלא תהיה פגיעה בריאותית, כך יש לבצע צעדים של הגנה שהתורם יהיה מוגן ומובטח גם בהיבט הכלכלי.
לצורך כך, ביטוח בריאות הוא המענה המתאים למצב של החמרה עתידית במצב הבריאותי תוך מתן האפשרות לטיפולים וניתוחים בארץ ובחו"ל מעל ומעבר למה שניתן לקבל בקופות החולים וכך כאמור מבטיחים את תורם הכליה בהיבט הכלכלי.
 
נכתב על ידי עו"ד המתמחה בתחום הביטוח
 
Scroll to Top
דילוג לתוכן