מי שתרם מעל 190 ש"ח (נכון לינואר 2020) למוסד ציבורי שקיבל אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, זכאי לזיכוי ממס הכנסה לאותה השנה
 
שכירים במקומות עבודה מסוימים יכולים לקבל את הזיכוי במסגרת המשכורת החודשית במהלך שנת המס שבה ניתנה התרומה (אם הבקשה הוגשה אחרי תום אותה שנת מס, ניתן לבקש החזר מס)
 
הזיכוי הוא בגובה 35% מסך התרומה לאדם, כלומר אדם שתרם 1,000 ש"ח יקבל זיכוי ממס בסך 350 ש"ח
 
גם מי שהעניק חינם שירות מקצועי למוסד ציבורי עשוי להיות זכאי לזיכוי, אך במקרה זה חישוב הזיכוי נעשה באופן מעט שונה.