מי יכול לתרום למי?

בעלי סוג דם O יכולים  לקבל תרומת כליה רק מבעלי סוג דם O
בעלי סוג דם A יכולים לקבל תרומת כליה מבעלי סוג דם A או  O
בעלי סוג דם B יכולים לקבל תרומת כליה רק מבעלי סוג דם B או  O
בעלי סוג דם AB יכולים לקבל תרומת כליה מכל סוגי הדם.
אין חשיבות אם סוג הדם הוא שלילי או חיובי.  

תרומה בהצלבה

בתהליך זה אתם תורמים את הכליה למישהו שאין לו נוגדנים לכליה שלכם – והאדם שלו רציתם לתרום מקבל כליה מהתורם של אותו אדם.
אם נפסלתם בבדיקות ההתאמה לאדם ספציפי ואתם עדיין רוצים לתרום, תוכלו לבצע תרומה בהצלבה.

גלילה למעלה