972-545360729

התקשרו עכשיו

972-545360729

שלחו הודעה

פיצוי תורמים חיים במסגרת חוק ההשתלות האיברים התשס"ח 2008

במסגרת חוק ההשתלות ועל ידי משרד הבריאות נקבע כי על מנת להגן על התורם, הן מבחינה רפואית/ בריאותית, הן מבחינה כלכלית – למנוע הפסדים בגין אובדן השתכרות בתקופה שלאחר הניתוח, והן כדי להבטיח את בריאותו הנפשית והגופנית בעתיד. למטרה זאת ניתנים ההחזרים הבאים:

החזר בגין אובדן השתכרות – בסכום השווה לתגמול המשולם ע"י המוסד לביטוח לאומי לאדם המשרת במילואים בעד תקופה של 40 ימים, מינימום 841,7 ש"ח ומקסימום 653,577.
החזר נסיעות – בסכום אחיד וקבוע של 2676ש"ח ללא צורך בהגשת קבלות.
טיפולים פסיכולוגים – החזר בגין 5 טיפולים בשווי של עד 428 ש"ח לטיפול בכפוף להצגת קבלות המעידות על ביצוע הטיפול ובכפוף לכך שהטיפולים יערכו בתקופה של עד 48 חודשים לאחר התרומה.
חופשת החלמה – החזר בגין חופשה בבית מלון לתקופה של 7 לילות רצופים בשווי של עד 535ש"ח ליום, בכפוף להצגת קבלות ובכפוף לכך כי החופשה תיערך בתקופה של עד 90 ימים שלאחר ביצוע התרומה.
ביטוח רפואי פרטי או ביטוח משלים של קופ"ח – החזר בשווי של עד 59 ש"ח בחודש לתקופה של 60 חודשים, בכפוף להצגת הפוליסה וקבלות המעידות על רכישת הביטוח. מומלץ לרכוש ביטוח זה לקראת הניתוח או בשלושת החודשים הראשונים שלאחר הניתוח.
ביטוח אובדן כושר עבודה – החזר בשווי של עד 203 ש"ח לתקופה של 60 חודשים בכפוף להצגת הפוליסה וקבלות המעידות על רכישת הביטוח.
ביטוח חיים – החזר בשווי של עד 128 ש"ח לתקופה של 60 חודשים בכפוף להצגת הפוליסה וקבלות המעידות על רכישת הביטוח. כל תשלומי הביטוחים יתבצעו החל מתום השנה הראשונה לתרומה ולמשך 60 חודשים ( 5 שנים ). לקראת תום השנה הראשונה מיום התרומה תקבלו תזכורת לשליחת טפסי הביטוח המפורטים בהמשך.
פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות – בהתאם לתקנות ביטוח בריאות ממלכתי תשע"ב 2012 תורם שתרם בישראל, בחייו איבר לנתרם שהוא תושב ישראל, יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות ממלכתי כמשמעותם בסעיף 14 לחוק. לתקופה של 36 חודשים שתחילתה בחודש ינואר "הראשון" שלאחר הניתוח לנטילת האיבר. המרכז להשתלות דואג להעברת הנתונים ישירות לביטוח לאומי אחת לשנה ב-1 בינואר.

הנחיות מדויקות להגשת הבקשה להחזרים נשלחים הביתה מיד לאחר התרומה ניתן להוריד את הטפסים דרך אתר האינטרנט:  https://www.health.gov.il/subjects/organ_transplant/pages/organs-trans.aspx

תורמים חיים זכאים לקדימות בתור להשתלה באם חלילה יזדקקו להשתלה בעתיד, הם או בני משפחתם מדרגה ראשונה.

Scroll to Top
דילוג לתוכן